Dokumenty a informace pro rodiče


Mateřská škola Machová, okres Zlín, příspěvková organizace

VZHLEDEM K NÍZKÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ VYHLAŠUJE MATEŘSKÁ ŠKOLA MACHOVÁ, OKRES ZLÍN

DNE 30. DUBNA 2018 A DNE 7. KVĚTNA 2018 

ŘEDITELSKÉ VOLNO!!!


ZÁPIS DĚTÍ 

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Mateřská škola Machová, okres Zlín, příspěvková organizace

Uzavření Mateřské školy o vánočních 

prázdninách!!!


Mateřská škola bude uzavřena
od 23. 12. do 1. 1. 2018

Provoz MŠ bude zahájen 2. 1. 2018Upozornění pro rodiče!!!


Vzhledem ke stoupajícím cenám potravin, bude v Mateřské škole od 2. 1. 2018 

zvýšen poplatek za stravné.

Stravné 3 - 6 let:
Celodenní                                                                  40 Kč
Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů)              32 Kč


Stravné 7 let:
Celodenní                                                                  43 Kč
Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů)              34 Kč


U strávníku platících převodem z účtu je doporučený finanční limit 1500 Kč.Děkujeme


!!! Omezený provoz !!!

Z důvodu školení budou v pátek

15. 9, 22. 9., 6. 10., 13. 10., 10. 11., 24. 11, 1. 12. a 8. 12 třídy SPOJENY!!!

Provoz bude probíhat ve třídě Broučků!


OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

§34 ods.1 školského zákona ukládá od 1.9.2017 povinnost předškolního vzdělávání

Týká se pouze těchto dětí: (viz. děti na nástěnce v MŠ)


A) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte do připraveného OMLUVNÉHO LISTU, který je k dispozici v šatně školy. Ten následně odevzdá řediteli nebo učitelkám ve třídě.

B) Pokud dítě onemocní nebo se nemůže dostavit do mateřské školy, rodič tuto informaci oznámí telefonicky nebo SMS zprávou na tel. 732 902 619, nejpozději však do 7:30 toho dne. OMLUVNÝ LIST v tomto případě odevzdá neprodleně po příchodu dítěte do mateřské školy, nejpozději do 3 dnů, řediteli či učitelkám ve třídě.UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!!

Vzhledem ke stoupajícím cenám potravin, bude v Mateřské škole od 1. 9. 2017 zvýšen poplatek za stravné.

Stravné 3 - 6 let:

Celodenní 37 Kč

Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů) 29 Kč

Stravné 7 let:

Celodenní 40 Kč

Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů) 31 Kč

U strávníků platících převodem z účtu je doporučeno zvýšit nastavený finanční limit k 30. 9. 2017

na 1500 Kč.


Děkujeme


PROVOZ MŠ: 6:30 - 16:00

Ráno se děti schází do 7:00 ve třídě Broučků (1. třída, dole). 
Od 7:00 jsou třídy rozděleny a děti se schází ve svých třídách.
V 8:00 se MŠ uzamyká, ranní příchod dětí probíhá do 8:00!!!

Ve výjimečných případech, v době prázdnin, v době nepřítomnosti pedagogů, může docházet ke změnám. 


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

Děti vyzvedávejte v uvedenou dobu: 

Po obědě: 11:45 - 12:00

Celodenní docházka:  14:30 - 15:55


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: 

Pište SMS nebo volejte na toto telefonní číslo: 732 902 619

Omlouvat můžete dítě několik dní dopředu, nebo ještě tentýž den ráno, nejpozději však do 7:30.                                          


Upozorňujeme:

Do MŠ mohou být přijímány pouze děti ZDRAVÉ!!! 

Buď tě proto, prosím, ohleduplní nejen ke svým dětem, ale i ke kolektivu ostatních dětí a personálu MŠ.