Co mám umět než půjdu do školy: 

16.08.2017

1. Správně vyslovovat všechny hlásky (pokud nevyslovuji správně, navštívit logopeda)

2. Mluvit celými větami, nahlas a zřetelně

3. Umět pozdravit, poprosit, poděkovat

4. Orientovat se co je ,,nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad''

5. Vedět jak se jmenuji, kolik mi je let, kde bydlím

6. Znát dny v týdnu

7. Přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku

8. Znát barvy, čísla, umět vybarvovat a poznat jednoduché tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

9. Nakreslit postavu - všechny znaky (oči, uši, vlasy,...)

10. Držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru

11. Umět se podepsat

12. Vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň 15 minut a práci dokončit

13. Vnímat hlásky ve slově, rozložit slovo na slabiky (pomůcka - vytleskávání, 

např. do-me-ček)

14. Sebeobsluha: samostatné stolování, jíst příborem

15. Hygiena: mytí, WC, smrkání