Ceník školného a stravného

Pro školní rok 2017/2018

ŠKOLNÉ

Cena / Měsíc

Školné na 1 měsíc

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky   

400 Kč

0 KčSTRAVNÉ PRO DĚTI DO 6 LET

Celodenní

Půldenní (pokud jde dítě po obědě domů)

37 Kč

29 Kč