Denní harmonogram

Příchod dětí do školky

6:30 - 8:00

Ranní svačina

8: 15 - 8:40

Vzdělávací aktivity

8:45 - 9:30

Ovocná či zeleninová přesnídávka

9:30 - 9:45

Pobyt venku

9:45 - 11:15

Oběd

11:15 - 12:00

Hygiena ,četba, vyprávění 

12:00 - 12:30

Odpolední odpočinek dětí

12:30 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Spontánní aktivity dětí

Za příznivého počasí a odpovídajícího počtu dětí možný pobyt venku

14:30 - 16:00

Uzavření MŠ

16:00


Denní režim je variabilní, časy jsou pouze orientační